NYT FRA KLINIKKEN

Er du i tvivl om du er smittet med Covid19 kan du blive testet. Bestil tid til test her.

Samfundet åbner for flere almindelige aktiviteter. Vi skal stadigvæk hindre smittespredning. Derfor fortsætter vi med få patienter ad gangen i klinikken, så der er så få patienter som muligt i venteværelset. Derfor skal du fortsat kun møde op efter aftale, og så vidt muligt uden ledsager. Følg de gældende hygiejne-regler. 

Der er nogen ting der kræver fremmøde, f.eks. sår og blodprøver. Der er rigtig mange faglige problemstillinger vi kan løse via telefon eller video. Derfor er det nu læger og sygeplejersker der svarer telefonen. 

 

Gratis vaccination mod lungebetændelse

Fra den 15. juni og resten af 2020 vil der være mulighed for gratis vaccination mod lungebetændelse (pneumokok) for alle der er fyldt 65 år.

Indtil 15. juni tilbydes der fortsat gratis vaccination mod lungebetændelse til nogle grupper:

1. Beboere på plejehjem

2. Folk, der er fyldt 65 år og har en kronisk sygdom, som fx lungesygdom, hjertesygdom, nyresygdom og diabetes

3.Personer under 65 år, som pga. et nedsat immunforsvar ikke ret godt kan klare en pneumokoksygdom

Se mere under fanen Vaccinationer

 

Coronavirus

Dansk Flygtningehjælp tilbyder vejledning og information om Covid-19 på forskellige sprog.

Find information on Covid-19 in other languages here.

NY DIGITAL SELVVURDERING
Den nye digitale selvvurdering hjælper dig som borger med at vurdere, om de skal kontakte egen læge, Akuttelefonen/lægevagten eller blive hjemme og se tiden an, såfremt du har symptomer på coronavirus.

Dansk: 
Link til dansk selvvurdering

English:
Self evaluation in English

Du kan selvfølgelig som altid kontakte os, hvis du er syg, men du skal ikke bare møde op hos os i øjeblikket, men kontakte os først telefonisk eller på mail for at undgå spredning af Corona virus.Vi tilstræber at der er så få patienter som muligt i vores venteværelse, derfor må du så vidt muligt komme uden at have nogen med dig.

Der er mulighed for at lave videokonsultation. Vi vejleder dig i hovrdan, hvis der er behov for videokonsultation.

Som du sikkert her set i pressen, er al unødig samfundsaktivitet aflyst fra i dag den 12. marts 2020 for at undgå spredning af Corona virus.

Det er en virus, som kan gøre  svækkede  og ældre alvorligt syge. Raske og yngre mennesker vil få lettere symptomer.

Ring eller skriv til os, hvis du er i tvivl.

Undgå smitte ved at :

-undlade at rejse,

-hold dig fra forsamlinger,

-hold mindst en meters afstand til andre mennesker, når du er ude, 

-brug håndsprit og host og nys kun i dit ærme.

Følg løbende med i informationer fra Sundhedsstyrelsen i pressen.

Følg med i politiets opdatering her og Sundhedsstyrelsens hjemmeside spørgsmål og svar om corona virus her.

Begge sider opdateres dagligt.

 

 

Lukkedage

Der er ingen planlagte lukkedage

 

Børnevaccinationer: se nyheder under børnevaccinationer.

 

Brev i din e-boks

Du har fået brev i din e-boks fra Region Sjælland, fordi vi har ansat Janne, som er speciallæge i Almen medicin.

I praksis er der ingen ændringer. alle patienter har stadigvæk Poul Erik Holst som læge.

Vi har hele tiden haft ansat yngre kvindelige speciallæger. Det har vi været glade for, og vi er meget glade for at have ansat Janne, som har tænkt sig at blive i vores klinik. Det regner vi også med, at vores patienter er, da Janne er både dygtig og et rart menneske.

I øvrigt er vi da stolte over, at vi kan tiltrække  unge læger til klinikken i en tid, hvor der mangler speciallæger i Almen medicin.

 

 

Patientportal

 

Du kan logge ind og bruge  patientportalen,  du kan logge på med nem id, så nu behøver du ikke længere at huske din adgangskode.

 

Vi vil også anbefale dig at installere den ny app "Min læge", hvor du kan logge dig ind som på patientportalen på hjemmesiden. Husk også at installere nem id på din telefon.

 

Mæslinger i omløb

Der er i øjeblikket risiko for smitte med mæslinger, som kan være en alvorlig sygdom.

Hvis du erfødt efter 1974 og ikke har været udsat for mæslinger og ikke er vaccineret for mæslinger, kan du blive vaccineret. Det er gratis. Du bestiller bare tid.

Du skal ikke først testes, om du har immunitet for mæslinger.

Hvis du er født før 1974, skal du ikke vaccineres. Du har sandsynligvis været udsat for smitte og har derved opnået immunitet. Hvis du er i særlig risiko for smitte fx ved udlandsrejse, kan du blive vaccineret.

Vi vil kraftigt erindre alle forældre om at tjekke, om jeres børn har fået to vaccinationer mod mæslinger (børnevaccinationsprogrammet). Mæslinger kan udryddes, hvis alle bliver vaccineret.

Blodprøver på sygehuset 

Fra den 17. december skal du booke tid på laboratoriets hjemmeside, hvis du skal have taget blodprøver på sygehuset.  Blodprøver i klinikken er uændret.

Alle sygehusenes laboratorier har lukket  for ambulante blodprøver og EKG den 1. maj 2019.

Sundhedscenter Odsherred har lukket den 15.-17. april , den 31. maj og den 5. juni.

Kalundborg Sundheds- og akutsygehus har lukket den 5. juni.


Nyt om personale

Vi er glade for at kunne byde velkommen til nyt personale.

Nye kollegaer kommer med ny inspiration, som er sund for en arbejsplads, hvor man hele tiden skal udvikle sin faglighed. Vi tror på, at kombinationen af unge hurtige hjerner og ældre med mange års erfaring er en god blanding, som giver de bedste betingelser for vores patienter.

Den 1. oktober startede Gitte som sekretærelev, Gitte skal være under uddannelse hos os i 1½ år. Velkommen til Gitte.

Den 1.juni startede Anne, som er ny uddannelseslæge og skla være hos os ½ år. Velkommen til Anne.

Lotte, som har været vikar for Kathrine, fortsætter i Kathrines stilling, da Kathrine har valgt at gå hjemme og passe sine to små piger.

1.  januar 2019 startede Janne i klinikken. Janne er uddannet speciallæge i almen medicin og hendes plan er , at vores klinik bliver hendes fremtidige arbejdsplads. Janne er en dygtig speciallæge og en meget behagelig person. Vi håber, I alle vil glæde jer over det, hun vil tilføre vores praksis.

Velkommen til vores nye kollegaer. Tag godt imod dem.

Vi har løbende lægestuderende, som skal have konsultationer, som de optager på video. Det er deres sidste forløb, inden de skal til deres endelige læge kandidateksamen.

Vi bor under tag med 2 andre læger, som vil afløse os under fridage og ferier. Der er også en kirurg, fodteraputer m.fl. i huset.

Bysøstræde 5 ligger tæt på stationen og lige over for bymidtens store parkeringsplads. Der er også mulighed for parkering over for stationen og ved det gamle administrationscenter (nu Skat).

 

Foto til din journal

Vi vil gerne have et billede af dig i din journal, fordi det gør det lettere for nyt personale – især vores uddannelseslæger at kende dig.

 

Klinikken er  i august 2016 blevet akkrediteret og vi har fået ros for vores arbejde med fokus på kvalitetsudvikling og for vores engagement.

Klinikken deltager løbende i forsknings- og udviklingsprojekter, hvor der ikke er økonomisk interesse indblandet. Siden 2014 har vi deltaget i et landsdækkende diabetes forskningsprojekt under Dansk Center for strategisk forskning i type 2 diabetes DD2, et projekt fra Københavns Universitet om urinvejsinfektion og et Shared  Care projekt, som foregår sammem med psykiatrien i Region Sjælland.
I løbet af de næste år skal Almen praksis akkrediteres. Det vil sige at praksis skal leve op til nogle kvalitetsstandarder, som alle bliver målt på. Vi har i de forløbne år arbejdet med alle de områder, der bliver opsat standarder for. Du kan læse mere på Institut for Kvalitet og Akkreditering, IKAS' hjemmeside og på Kvalitetsudvalget Region Sjællands hjemmeside.Kvalitetspris

Poul Erik fik i 2014 tildelt Regionens Kvalitetsudvalgs initiativpris. Prisen blev givet for langvarig og ihærdig indsats i forhold til at udvikle og højne den faglige kvalitet i Almen Praksis.
https://www.youtube.com/watch?v=PprEEomnLnk