VEJLEDNING OM MEDICIN

Hvis du får medicin, er det vigtigt, at du får det, du har aftalt med lægen og i den dosis, der er aftalt.

Når du bestiller medicin, så læg mærke til navnet på medicinen og doseringen (hvor meget du skal tage). Læs op fra æsken/glasset, når du bestiller, så der ikke sker misforståelser.

Nogle gange får du et kopipræparat udleveret på apoteket, så den medicin, du får udleveret hedder noget andet, end det, du har fået ordineret. Spørg på apoteket og skriv ned, hvad kopipræparatet svarer til, så du aldrig er i tvivl om, hvilken medicin, du får.

Hvis du hos en speciallæge eller på sygehuset får ændret på din medicin, så tag medicinen med op til os, så vi sammen med dig får rettet din medicinliste.

Får du meget forskellig medicin, så kom op og få gennemgået din medicin mindst 1 gang om året i den måned, du har fødselsdag.

Tag aldrig andres medicin!